Privacybeleid

Privacyverklaring MindfulnessInMotion

 • MindfulnessinMotion hecht waarde aan de privacy van haar cursissten. We gaan met jouw gegevens zo om als we op dit gebied ook zelf behandeld willen worden. De persoonsgegevens, die jij met ons deelt schermen we netjes af en delen ze niet met derden.
 • Als we contact met je zoeken via een nieuwsbrief kun je je makkelijk afmelden.
 • Je hebt het recht de gegevens die wij van jou verzamelen in te zien en je kunt ons verzoeken jouw gegevens te veranderen of te vernietigen.

Dat is in het kort wat er in dit privacystatement staat. Juridisch is dat echter niet voldoende. Dus vind je hieronder een uitgebreidere versie van onze privacyregels.


Volledige verklaring

MindfulnessinMotion, vertegenwoordigd door S.D. Stückmann, gevestigd op Izaak Evertslaan 78, 6814 JK Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Alle trainers, die werkzaam zijn bij MindfulnessinMotion zijn zelfstandig en zelf verantwoordelijk voor hun professioneel handelen. Ze verplichten zich wel om de privacyregels zoals omschreven in deze privacyverklaring na te leven in verband met hun werkzaamheden bij mindfulnessinmotion.

Contactgegevens:

MindfulnessInMotion
Sabine Stückmann
Bakenbergseweg 78
6814 JK Arnhem
info@mindfulnessinmotion.nl

Persoonsgegevens, die wij verwerken

MIM verwerkt enkel gegevens, die je zelf aan ons verstrekt via het aanmeldingsformulier of per mail, en/of als je gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens (dit betreft gegevens, die je aan MindfulnessinMotion verstrekt over blessures, ziektes, lichamelijke of psychische klachten.) Deze informatie dient uitsluitend ter informatie van de docent, zodat hij/zij er in de les rekening mee kan houden. Deze informatie word alleen verstrekt aan de docent van de les die je volgt en word niet met derden gedeeld, ook niet binnen het centrum en tussen docenten mits jij er niet nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. De betreffende docent dient deze informatie op een voor derden ontoegankelijke plaats te bewaren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag bewaren wij jouw gegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om ons aanbod aan te laten sluiten aan jouw mogelijkheden en wensen
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (hiervoor kun je je altijd op een makkelijke manier onder aan de nieuwsbrief afmelden, indien je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Cookies, of vergelijkbare technieken

Error: The domain MINDFULNESSINMOTION.NL is not authorized to show the cookie declaration. Please add it in the cookie manager to authorize the domain.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is voor onze dienstverlening.

We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens 7 jaar (verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst.
 • Personalia 7 jaar (verlichte bewaartermijn voor de belastingdienst).
 • Adres 7 jaar (verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst),
 • Emailverkeer 7 jaar (verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst)

Delen persoonsgegevens met derden

MIM deelt jouw gegevens alleen met derden waar noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Jouw gegevens zijn inzichtelijk voor:

 • De accountant (tijdens het maken van een jaarrekening, hiervoor bestaat een verwerkingsovereenkomst)
 • De bank van de betreffende docent
 • De belastingdienst, indien hiervoor een verzoek word ingediend door de belastingdienst

Recht op wijziging of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt te allen tijde het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen – met uitzondering van de gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht bestaat.

Wij willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, diefstal, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@mindfulnessinmotion.nl.

Vragen en feedback

Voor vragen, feedback, of het wijzigen/verwijderen van persoonsgegevens neem je contact op met info@mindfulnessinmotion.nl.