Algemene voorwaarden
– mindfulness & compassie trainingen
– yogalessen

 

Algemene voorwaarden mindfulness- & compassie trainingen

Inschrijving voor één van onze activiteiten betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Algemene informatie

 • Onze activiteiten vinden plaats op de in onze agenda gepubliceerde data en tijden, en in principe in ons centrum aan de Bakenbergseweg in Arnhem.
 • Tijdens de in de agenda aangegeven vakantie- en feestdagen vinden geen bijeenkomsten plaats. In Arnhem valt dit in de regel samen met de schoolvakanties van de Regio Zuid.

Aanmelding en betaling

 • Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst van inschrijving.
 • Je kunt je aanmelden voor al onze activiteiten via de website mindfulnessinmotion.nl of bij de betreffende trainer. Je inschrijving is definitief zodra wij het verschuldigde bedrag hebben ontvangen.
 • Voor deelname aan de achtweekse mindfulness- en/of compassietraining is je aanmelding pas definitief na het intakegesprek én betaling van het cursusgeld.

Annuleren

 • Bij annulering van jouw zijde tot een maand voor aanvang van de activiteit berekenen we € 25 administratiekosten. Bij annulering tot twee weken van tevoren wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Na twee weken voor aanvang (1ebijeenkomst) is geen annulering meer mogelijk.
  Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Ook is het mogelijk je boeking om te zetten naar een andere training of les op een later tijdstip. Neem hierover contact met ons op via het contactformulier.
 • Als je je deelname beëindigt voor het einde van het seizoen/de training, wordt je cursusgeld niet gerestitueerd.
 • Als een bijeenkomst niet door kan gaan, bijvoorbeeld door ziekte van de docent of trainer, word je hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld en zal de bijeenkomst wanneer mogelijk worden verzet.
 • Het niet behalen van het minimaal benodigde aantal aanmeldingen kan reden zijn voor annulering van een activiteit.

Verantwoordelijkheid

 • Voor alle trainingen geldt, dat iedere deelnemer voor zichzelf verantwoordelijk is. Deelname aan de les of training geschiedt geheel op eigen risico. Als je bepaalde oefeningen, om welke reden dan ook, niet kan of wil doen, ben je op geen enkele wijze verplicht deze te doen.
 • De trainer of het centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade als gevolg van oefeningen of deelname.
 • De trainingen en lessen zijn geen vervanging voor therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.

 

Algemene voorwaarden & prijzen yogalessen

Aan- en afmelden

 • We werken met twee voorjaars- en één najaarsabonnement. Via de website van MindfulnessInMotion vind je een schema met de lesdagen, lestijden en alle lesdata van het seizoen. De lessen lopen gelijk met de schoolvakanties van de regio Zuid.
 • Je kiest voor een vaste avondles van 75 minuten of een ochtendles van 90 minuten.
 • Het abonnement is geldig voor een vast tijdstip per week.
 • Het abonnement loopt door naar het daaropvolgende abonnement zonder wederopzegging.
 • Voor opzegging van je abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • Opzegging gebeurt uitsluitend schriftelijk (per mail) bij de docent waar je de lessen volgt. .
 • Eventueel extra geplande lessen vallen buiten het abonnement en worden apart verrekend.
 • Als je weet dat je niet kunt deelnemen in de les meld je dan zo spoedig mogelijk af bij de docent, zodat een ander je plaats kan innemen in de studio.

Proefles

 • Neem voor een proefles altijd eerst contact op met de docent. Een proefles kan alleen als er plaats is in de les. Online kun je altijd een proefles volgen.

Gemiste les inhalen

 • Je mag een gemiste yogales inhalen in dezelfde week op een ander tijdstip (mogelijk bij een andere docent) of in een andere week naar keuze. De cursist neemt zelf het initiatief voor het regelen van een inhaalles. Inhalen is alleen mogelijk wanneer er plaats is in de les. Inhalen van een les is een extra service in je abonnement, maar geen recht. Per abonnementsperiode kun je maximaal 2 x inhalen.
 • Voor yoga flexvrijdag zijn maximaal 2 lesplekken beschikbaar per les voor cursisten die willen inhalen.
 • Wil je een keer switchen van een yoga avondles (75 min.) naar een yoga ochtendles (90 min.) of andersom dan kan dat alleen in overleg met Mirjam of Sabine.

Prijzen
Avondlessen à 75 minuten €12,- per les
voorjaarsabonnement 1 van januari t/m maart
voorjaarsabonnement 2 van april t/m juni
najaarsabonnement van september t/m december
Proefles: €10,-

Ochtendlessen à 90 minuten €14,-  per les
voorjaarsabonnement 1 van januari t/m maart
voorjaarsabonnement 2 van april t/m juni
najaarsabonnement van september t/m december
Proefles: €10,-

Privélessen
€ 90,- les van 75 minuten
€ 430,- voor 5 lessen van 75 minuten

Inschrijving & betaling

 • Je meld je aan met het inschrijfformulier dat op de website staat. Als je halverwege het seizoen (voorjaar of najaar) instroomt ontvang je een nota voor het aantal lessen tot aan het einde van de lopende abonnementsperiode. .
 • Aan het begin van elke abonnementsperiode ontvang je een nota over de hele periode (najaar, voorjaar 1 en voorjaar 2).
 • Verdere informatie over inschrijven en betalen ontvang je van de docent bij wie je de lessen volgt.

Sabine: info@mindfulnessinmotion.nl, 06-43020228
Mirjam: info@yogakeppel.nl, 06-17447573

 • Er is geen recht op restitutie van het lesgeld wanneer je de abonnementsperiode niet afmaakt. In uitzonderlijke gevallen (ziekte of andere situaties van overmacht) probeert de docent een regeling treffen met jou afhankelijk van de situatie en ruimte in de les.

Lesuitval in verband met ziekte docent

 • Voor het geval er lesuitval is in verband met ziekte van de docent, wordt de les indien mogelijk vervangen door een andere docent.
 • Mocht er in incidentele gevallen geen vervanging mogelijk zijn dan zal de gemiste les niet gerestitueerd worden. Bij langdurige ziekte (langer dan 2 weken) dan zal de docent een passende regeling treffen met de abonnementhouders.  

Vakanties & zomerrooster

 • De yogalessen lopen van september t/m december en van januari t/m juni met inachtneming van de schoolvakanties van regio Zuid.
 • In de maanden juli en augustus werken we met een zomerrooster. Deze lessen worden gepland op basis van belangstelling en vallen buiten de voorjaars- en najaarsabonnementen. De lessen worden apart verrekend.
 • Er zijn geen lessen op alle algemeen geldende, christelijke en nationale feestdagen. 
 • Indien hiervan wordt afgeweken vind je dat terug in het overzicht met alle lesdata.

Aansprakelijkheid

 • MIM is niet verantwoordelijk voor blessures/ziekten, die tijdens de les, training of workshop worden opgelopen door de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar fysieke en psychische welzijn. De deelnemer weet dat als hij/zij bepaalde oefeningen, om welke redenen dan ook, niet kan of wil doen, hij/zij op geen enkele wijze verplicht is deze oefeningen te doen.
 • De lessen, trainingen en workshops zijn geen vervanging voor therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling
 • Het is raadzaam om klachten voorafgaande aan de les, training of workshop met de trainer te bespreken.  
 • Bij twijfelt of je kunt deelnemen aan een activiteit raadpleeg dan eerst je arts of therapeut.
 • MIM is niet aansprakelijk voor ongebruikelijke of onvoorspelbare gebeurtenissen waaronder pandemieën en daaruit voortkomende lockdowns, stakingen, terrorisme, natuurrampen, ongelukken door derden, technische problemen met de accommodatie, brand, diefstal overstroming en weersomstandigheden. In het geval van een/meerdere bovenstaande omstandigheden zijn terugbetalingen en compensaties niet mogelijk.
 • In geval van een door de overheid opgelegde lockdown zullen de lessen online worden voortgezet.