Voorwaarden mindfulness- & compassie trainingen

Inschrijving voor één van onze activiteiten betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Algemene informatie

 • Onze activiteiten vinden plaats op de in onze agenda gepubliceerde data en tijden, en in principe in ons centrum aan de Bakenbergseweg in Arnhem.
 • Tijdens de in de agenda aangegeven vakantie- en feestdagen vinden geen bijeenkomsten plaats. In Arnhem valt dit in de regel samen met de schoolvakanties van de Regio Zuid.

Aanmelding en betaling

 • Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst van inschrijving.
 • Je kunt je aanmelden voor al onze activiteiten via de website www.mindfulnessinmotion.nl of bij de betreffende trainer. Je inschrijving is definitief zodra wij het verschuldigde bedrag hebben ontvangen.
 • Voor deelname aan de achtweekse mindfulness- en/of compassietraining is je aanmelding pas definitief na het intakegesprek én betaling van het cursusgeld. 

Annuleren

 • Bij annulering van jouw zijde tot een maand voor aanvang van de activiteit berekenen we € 25 administratiekosten. Bij annulering tot twee weken van tevoren wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Na twee weken voor aanvang (1e bijeenkomst) is geen annulering meer mogelijk.
  Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Ook is het mogelijk je boeking om te zetten naar een andere training of les op een later tijdstip. Neem hierover contact met ons op via het contactformulier.
 • Als je je deelname beëindigt voor het einde van het seizoen/de training, wordt je cursusgeld niet gerestitueerd.
 • Als een bijeenkomst niet door kan gaan, bijvoorbeeld door ziekte van de docent of trainer, word je hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld en zal de bijeenkomst wanneer mogelijk worden verzet.
 • Het niet behalen van het minimaal benodigde aantal aanmeldingen kan reden zijn voor annulering van een activiteit.

Verantwoordelijkheid

 • Voor alle trainingen geldt, dat iedere deelnemer voor zichzelf verantwoordelijk is. Deelname aan de les of training geschiedt geheel op eigen risico. Als je bepaalde oefeningen, om welke reden dan ook, niet kan of wil doen, ben je op geen enkele wijze verplicht deze te doen.
 • De trainer of het centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade als gevolg van oefeningen of deelname.
 • De trainingen en lessen zijn geen vervanging voor therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.

Prijzen & algemene voorwaarden yogalessen 


Avondlessen à 75 minuten
Rittenkaarten:
5 lessen voor €65, – 6 weken geldig
10 lessen voor €120, – 12 weken geldig
20 lessen voor €220, – 24 weken geldig
Proefles: gratis

Abonnementen:
3 maandenabonnement 1x/week  € 11 (12 lessen) € 130
6 maanden abonnement 1x/week € 10 (24 lessen) € 240


Ochtendlessen à 90 minuten
Rittenkaarten
5 lessen voor €70, – 6 weken geldig
10 lessen voor €130 , – 12 weken geldig
20 lessen voor €240 , –  24 weken geldig
Proefles: gratis

Abonnementen:
3 maandenabonnement 1x/week (12 lessen) €144
6 maanden abonnement 1x/week (24 lessen) €264


Algemene voorwaarden Yogalessen


Abonnementen

 • Een abonnement is geldig voor een vaste les per week.
 • Abonnementhouders hebben altijd een plek in de les waarvoor ze zijn ingeschreven en hebben voorrang op mensen met een rittenkaart.

Opzegging

 • Een abonnement is niet tussentijds opzegbaar.
 • Na afloop van de abonnementperiode eindigt het abonnement.

Rittenkaarten

 • Rittenkaarten zijn geldig voor de lessen van de docent bij wie de rittenkaart is gekocht. Na afloop van de geldigheidsdatum verloopt een rittenkaart.

Inschrijving & betaling

 • Je meldt je aan en betaalt bij de docent bij wie je de les volgt.
 • Informatie over inschrijven en betalen ontvang je van de docent bij wie je de rittenkaart/abonnement koopt en bij wie je de lessen volgt.

Sabine: info@mindfulnessinmotion.nl, 06-43020228

Kitty: kittybeem@gmail.com, 06-13628801

Mirjam: toepoel@hotmail.com, 06-17447573

Lesuitval ivm ziekte docent

 • Voor het geval er lesuitval is in verband met ziekte van de docent, wordt de les indien mogelijk vervangen door een andere docent, of wordt de geldigheidsduur van het abonnement verlengd. 

Vakanties

 • De yogalessen lopen van september t/m juni met inachtneming van de schoolvakanties van regio Zuid.
 • In de zomervakantie werken we met een zomerrooster.
 • Er zijn geen lessen op alle algemeen geldende, christelijke en nationale feestdagen. 
 • Indien hiervan word afgeweken ontvang je hierover bij inschrijving informatie van jouw docent tenminste een half jaar vooruit.
 • Mochten er geen lessen zijn in verband met feestdagen of vakanties wordt de geldigheidsduur van de kaart automatisch verlengd.

Afmelden voor lessen 

 • Als je een abonnement hebt en je kunt niet komen meld je dan aub zo snel mogelijk af bij jouw docent. Daarmee geef je iemand anders, die een les wil inhalen de ruimte jouw plek in te nemen. Je kunt er immers zelf ook van profiteren als jij een les mist en wilt inhalen. 

Inhalen van lessen

 • Een gemiste les kun je in de week daarop inhalen.
 • Zowel voor abonnementhouders als rittenkaarthouders is het mogelijk een les in te halen bij een andere docent mits er ruimte is in de les van jouw keuze.
 • Je dient zelf contact op te nemen met de betreffende docent.

Aansprakelijkheid

 • MIM is niet verantwoordelijk voor blessures/ziekten, die tijdens de les, training of workshop worden opgelopen door de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar fysieke en psychische welzijn. De deelnemer weet dat als hij/zij bepaalde oefeningen, om welke redenen dan ook, niet kan of wil doen, hij/zij op geen enkele wijze verplicht is deze oefeningen te doen.
 • De lessen, trainingen en workshops zijn geen vervanging voor therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling
 • Lichamelijke en/of psychische klachten dienen voorafgaand aan de les, training of workshop aan de trainer gemeld te worden.
 • Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan een activiteit raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut.
 • MIM is niet aansprakelijk voor ongebruikelijke of onvoorspelbare gebeurtenissen waaronder stakingen, terrorisme, natuurrampen, ongelukken door derden, technische problemen met de accommodatie, brand, diefstal overstroming en weersomstandigheden. In het geval van een/meerdere bovenstaande omstandigheden zijn terugbetalingen en compensaties niet mogelijk.