Algemene voorwaarden
– mindfulness & compassie trainingen
– yoga

 

Algemene voorwaarden mindfulness- & compassie trainingen

Inschrijving voor één van onze activiteiten betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Algemene informatie

 • Onze activiteiten vinden plaats op de in onze agenda gepubliceerde data en tijden, en in principe in ons centrum aan de Bakenbergseweg in Arnhem.
 • Tijdens de in de agenda aangegeven vakantie- en feestdagen vinden geen bijeenkomsten plaats. In Arnhem valt dit in de regel samen met de schoolvakanties van de Regio Zuid.

Aanmelding en betaling

 • Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst van inschrijving.
 • Je kunt je aanmelden voor al onze activiteiten via de website mindfulnessinmotion.nlof bij de betreffende trainer. Je inschrijving is definitief zodra wij het verschuldigde bedrag hebben ontvangen.
 • Voor deelname aan de achtweekse mindfulness- en/of compassietraining is je aanmelding pas definitief na het intakegesprek én betaling van het cursusgeld.

Annuleren

 • Bij annulering van jouw zijde tot een maand voor aanvang van de activiteit berekenen we € 25 administratiekosten. Bij annulering tot twee weken van tevoren wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Na twee weken voor aanvang (1ebijeenkomst) is geen annulering meer mogelijk.
  Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Ook is het mogelijk je boeking om te zetten naar een andere training of les op een later tijdstip. Neem hierover contact met ons op via het contactformulier.
 • Als je je deelname beëindigt voor het einde van het seizoen/de training, wordt je cursusgeld niet gerestitueerd.
 • Als een bijeenkomst niet door kan gaan, bijvoorbeeld door ziekte van de docent of trainer, word je hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld en zal de bijeenkomst wanneer mogelijk worden verzet.
 • Het niet behalen van het minimaal benodigde aantal aanmeldingen kan reden zijn voor annulering van een activiteit.

Verantwoordelijkheid

 • Voor alle trainingen geldt, dat iedere deelnemer voor zichzelf verantwoordelijk is. Deelname aan de les of training geschiedt geheel op eigen risico. Als je bepaalde oefeningen, om welke reden dan ook, niet kan of wil doen, ben je op geen enkele wijze verplicht deze te doen.
 • De trainer of het centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade als gevolg van oefeningen of deelname.
 • De trainingen en lessen zijn geen vervanging voor therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.

 

Prijzen & algemene voorwaarden yogalessen 

Aan- en afmelden

 • We werken met het online boekings- en betaalsysteem Eversports. Via de website van mindfulnessinmotion kom je in Eversports.
 • Je kiest voor een vaste avondles van 75 minuten of een ochtendles van 90 minuten.
 • Een abonnement is geldig voor een vaste les per week.
 • Abonnementhouders hebben altijd een plek in de les waarvoor ze zijn ingeschreven.
 • Losse lessen boeken kan altijd mits er plaats is.
 • Belangrijk is dat je je afmeldt in Eversport wanneer je een keer niet kunt. Je kunt dan zelf een andere les boeken van dezelfde duur.
 • Door je af te melden bied je een ander de mogelijkheid deze plaats, incidenteel, in te nemen.
 • Afmelden kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Vergeet je je af te melden, dan telt de les uiteraard als een afgenomen/gevolgde les.

 

Gemiste les inhalen

 • Je mag een gemiste les inhalen in dezelfde week, maar ook nog in de week erna, mits er ruimte is in de les.
 • Wil je een keer switchen van een avondles (75 min.) naar een ochtendles (90 min.) of andersom dan kan dat alleen in overleg met Mirjam of Sabine.
 • Gemiste lessen zwangerschapsyoga en ouderenyoga kunnen niet worden ingehaald. De prijs is daarop aangepast.

 

Prijzen

Avondlessen à 75 minuten
Proefles: € 5
Losse les: € 13

Abonnementen:
3 maandenabonnement 1x/week  € 11 (12 lessen) € 130
6 maanden abonnement 1x/week € 10 (24 lessen) € 240

Ochtendlessen à 90 minuten
Proefles: € 5
Losse les: € 15

Abonnementen:
3 maandenabonnement 1x/week (12 lessen) €144
6 maanden abonnement 1x/week (24 lessen) €264

Yogalessen voor ouderen
Proefles € 5
Losse les: € 12
Lessenkaart van 10 lessen € 100. De lessenkaart is 12 weken geldig

Zwangerschapsyoga
Proefles € 5
4 lessen per maand à 60 minuten inclusief 1 partnerles € 65

Herstelyoga
Intake herstel yoga inckusief privésessie yoga à 60 minuten : € 50
Vervolg in privésessies: € 70,- per uur.
Vervolg in groepslessen:
Proefabonnement: € 45 voor 3 lessen à 75 minuten
Maandabonnement: € 65 voor 4 lessen à 75 minuten per maand

Yoga voor Kinderen en Jongeren
Proefles € 5
Een losse les € 10
Serie van 10 lessen € 85 

 

Inschrijving & betaling

 • Je meldt je aan en betaalt online via Eversports
 • Informatie over inschrijven en betalen ontvang je van de docent bij wie je de lessen volgt.

Sabine: info@mindfulnessinmotion.nl, 06-43020228
Mirjam: info@yogakeppel.nl, 06-17447573

 

Lesuitval ivm ziekte docent

 • Voor het geval er lesuitval is in verband met ziekte van de docent, wordt de les indien mogelijk vervangen door een andere docent, of wordt de geldigheidsduur van het abonnement verlengd. 

Vakanties

 • De yogalessen lopen van september t/m juni met inachtneming van de schoolvakanties van regio Zuid.
 • In de zomervakantie werken we met een zomerrooster.
 • Er zijn geen lessen op alle algemeen geldende, christelijke en nationale feestdagen. 
 • Indien hiervan word afgeweken ontvang je hierover bij inschrijving informatie van jouw docent tenminste een half jaar vooruit.
 • Mochten er geen lessen zijn in verband met feestdagen of vakanties wordt de geldigheidsduur van de kaart automatisch verlengd.

 

 Aansprakelijkheid

 • MIM is niet verantwoordelijk voor blessures/ziekten, die tijdens de les, training of workshop worden opgelopen door de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar fysieke en psychische welzijn. De deelnemer weet dat als hij/zij bepaalde oefeningen, om welke redenen dan ook, niet kan of wil doen, hij/zij op geen enkele wijze verplicht is deze oefeningen te doen.
 • De lessen, trainingen en workshops zijn geen vervanging voor therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling
 • Het is raadzaam om klachten voorafgaande aan de les, training of workshop met de trainer te bespreken.  
 • Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan een activiteit raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut.
 • MIM is niet aansprakelijk voor ongebruikelijke of onvoorspelbare gebeurtenissen waaronder stakingen, terrorisme, natuurrampen, ongelukken door derden, technische problemen met de accommodatie, brand, diefstal overstroming en weersomstandigheden. In het geval van een/meerdere bovenstaande omstandigheden zijn terugbetalingen en compensaties niet mogelijk.